Er uheldet ude, og et tændt komfur har brændt store dele af jeres bygning ned, skal der tages stilling til, hvad der nu skal ske. Alt efter skadernes omfang skal det besluttes, om bygningen skal rives ned, genetableres og sikres i fremtiden. Uanset om det er brand eller andre skader som f.eks. en vand- eller stormskade, din bygning har været udsat for, kan du få hurtig hjælp hos Celero.

Landsdækkende service og hurtig betjening

Det kan være en fordel at vælge et firma, der har landsdækkende service. På den måde kan du nemlig, med stor sandsynlighed, finde flere anmeldelser af firmaet inden du vælger grundet det brede kundespektrum. Derved kan du sikre dig, at det firma du tilkalder, er troværdigt.

Celero er netop et landsdækkende firma, da firmaet både har kompetente medarbejdere på både Sjælland, Fyn og i Jylland. Derudover er der ydermere en kort responstid, hvilket gør at du ikke skal vente længe på hjælpen, uanset hvad problemet er.

skade

Få en bolig der er god for dit helbred

Er din bolig udsat for et farligt stof som f.eks. skimmelsvamp, kan det have konsekvenser for dit helbred. En del mennesker er dog ikke opmærksomme på de symptomer, det kan medføre, hvorfor det kan være vigtigt at få undersøgt om der er skimmelsvamp. Er dette tilfældet, vil de fleste have et ønske om at få det fjernet hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt at alliere sig med et firma, der hurtigt kan komme jer ti undsætning både ved skimmelsvamp eller andre miljøsaneringsopgaver.

Allier jer med et firma

Hvis I er en boligforening med mange boliger, kan det være en fordel at alliere sig med et firma, der hjælper med f.eks. miljøsanering. I kan kontakte et firma med henblik på en fast aftale om, at det er dem der rykker ud hvis I skulle få brug for det. På den måde er det nemt og overskueligt, hvis en beboer pludselig opdager skimmelsvamp i boligen. Så slipper I nemlig for at finde ud af, hvem der skal kontaktes, men kan være forberedt på disse situationer ved hjælp af en fælles oplyst kontakt.

Det sparer både beboer og udlejer tid, da man på forhånd er enige om, hvem der skal kontaktes. Derudover giver det også en tryghed for beboerne, at man altid ved hvad man skal gøre i sådanne situationer.