Det er meget oppe i tale om miljøet, klimaet, CO2-udledning, drivhusgasser, energioptimering m.m. Det kommer sig af at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, forbruger mere og mere af de knappe ressourcer og langsomt ødelægger ozonlaget i atmosfæren. Dette resulterer i temperaturstigninger, som kan få store konsekvenser på sigt for både mennesker, dyr og naturen. Der må derfor skrides til handling. Det er nemlig ikke et spørgsmål om hvornår det sker, det er i gang med at ske nu. Der er meget at hente på det lovgivningsmæssige område og i produktionen af varer, men du som almindelig forbruger kan starte med dig selv, og gøre dit til at skåne miljøet i din hverdag. Nedenfor kan du læse lidt mere om forslag til hvor du kan starte.

idé

Bæredygtighed i din bolig

Det første sted du kan være med til at skåne miljøet er i din bolig. Her er masser af steder at tage fat for at energioptimere og skåne miljøet. Som eksempler kan nævnes at du sparer på vandet og strømmen ved hjælp af forskellige foranstaltninger. I det helt små kan du få installeret spare pære i hele hjemmet. Derudover kan du indtænke energirigtige løsninger hvis du løbende renoverer boligen. Isolering af gulv, loft og vægge vil spare på energien, ligesom energirigtige vinduer og døre vil gøre det samme. Du kan også udskifte varmekilde til vedvarende energi gennem fx varmepumpe eller solceller. Alle disse tiltag er investeringer der også kommer dig selv til gode, da det vil give udslag i mindre priser på din el- og varmeregning. Du kan tilmed opnå tilskud fra staten til disse energiforbedringer i din bolig.

En anden ting du kan gøre i din bolig, er at sortere affald. Nogle kommuner i landet har allerede indført affaldssystemer hos borgerne med separeret affald til madvarer, metal/plastik, papir/aviser og restaffald. Har din kommune ikke i forvejen denne inddeling ved husstanden kan du selv dele affaldet op og køre det på genbrugspladsen.

besparelse

I din hverdag du fx også tænke over ikke at lade mad gå til spilde og spise mindre kød. Noget de fleste kan overskue er fx at afholde en ugentlig kød-fri dag.

Bæredygtighed i dine omgivelser

Der er også ting du kan gøre for at skåne miljøet, som ikke direkte knytter sig til din bolig. Står du og skal skifte bilen ud, kan du med fordel skifte til en el- eller hybridbil, der udleder mindre CO2. Det kan virke som en dyr investering at købe en elbil, men hvis du alligevel står og skal købe ny bil kan det være en fordel, da der så er penge at spare på brændstof og vægtafgift. På nye biler betaler du faktisk ikke længere det der før hed vægtafgift som blev beregnet ud fra bilens vægt. I stedet betaler man nu grøn ejerafgift som beregnes ud fra hvor langt bilen kan køre på en liter benzin/diesel. Der må alt andet lige være den laveste pris på el- og hybridbiler.

En anden væsentlig ting du kan gøre i dine omgivelser, er at sprede budskabet om at leve mere grønt. Forhåbentlig kan det få mange flere med på vognen i forhold til at tænke i mere energirigtige løsninger i hverdagen, så vi sammen skåner miljøet.