At leve grønt handler om mange forskellige ting. Det handler dog først og fremmest om at tænke bæredygtigt – men hvordan gør man egentlig det? 

At tænke bæredygtigt er noget, som vi alle sammen må øve os i hver dag. Det handler ikke kun om de handlinger, vi udfører. Det handler også om vores motivation og inspiration til at gøre ting. En bæredygtig tankegang går bl.a. ud på, at man ser de forbindelser, som der er i verden. Det handler om at vænne sig til altid at være bevidst om, at når du gør noget, så har det altid konsekvenser. Læs mere her. 

Glad baby

Ansvar og god energi

En bæredygtig tankegang indebærer, at du er villig til at påtage dig det ansvar, som du nu engang har. Det handler bl.a. om dit ansvar som forbruger. Det rækker dog videre end det. Det handler om, at du som menneske må forsøge at få øjnene op for, at vi lever i en verden, som ikke har uendeligt med ressourcer. Altså kan man ikke bare blive mere og mere ved med at forbruge. 

Det handler dog også om noget så simpelt som god energi. Det handler om, at du viser omsorg for dine omgivelser og naturen på samme måde, som du viser omsorg for dine medmennesker. 

På denne måde kan det fx blive et led i en bæredygtig tankegang at gå til babyrytmik. Dette kan fx være babyrytmik Valby. Her knytter du et stærkere bånd til dit barn og drager omsorg for dit barn. Det er den samme tankegang og omsorg, som du må forsøge at implementere ift. naturen, hvis du gerne vil tænke mere bæredygtigt. 

Et liv i harmoni 

På den måde kommer det at tænke bæredygtigt også til at medføre, at du lever et harmonisk liv. Du lever i harmoni med dig selv, dine medmennesker og ikke mindst dine omgivelser. 

At tænke bæredygtigt handler om, at du må forsøge at udvikle den cirkel inden for hvis grænser, du drager omsorg. 

Denne cirkel skal kort sagt udvides til at omfatte hele verden, alle menneskene og alle dyr og planter. Ved at være opmærksom på de forbindelser, der er i verden, vil det være mere naturligt, at du også har et ønske om virkelig at passe på verden. 

Hvis vores samfund var bygget på en måde, hvor denne omsorg fandtes, ville vi ikke stå med klimakrisen i dag. 

Hånd holder spire

Én måde at tænke på

Den bæredygtige tankegang, som her er repræsenteret, er selvfølgelig kun én måde at tænke på. Alle tænker meget forskelligt, og mange har vidt forskellige holdninger, når det kommer til klimakrisen og biodiversitetskrisen. 

Dog er det de fleste, der kan blive enige om, at der er nødt til at blive handlet, hvis vi skal nå at redde noget som helst. 

Du kan være med til at handle ved at forsøge at være mere bevidst omkring de handlinger, du foretager dig hver dag. Ved at kende de konsekvenser som dine handler har, vil du nemmere kunne handle mere klimavenligt i din hverdag.