Du behøver ikke at flytte i et nyt eller et nyrenoveret hus for at få et mere energi- og miljøvenligt hjem. Du kan nemlig selv få foretaget en række forbedringer af dit hjem – uanset alder – og optimere det, så det både gavner din pengepung og miljøet på samme tid. Du får her nogle gode råd til, hvordan du forbedrer dit hus, så det bliver mere energivenligt.

Nye vinduer

Rigtigt mange huse kunne forbedre deres energiforbrug ved simpelthen at skifte deres vinduer ud. I rigtigt mange tilfælde vil det kunne reducere varmeregningen for huset med hele 25-30 %. Det betyder også, at selvom det selvfølgelig ikke er billigt at udskifte samtlige vinduer i en ejendom, så er de penge hurtigt tjent hjem igen med den besparelse, der vil fremgå af varmeregningen.

Din besparelse afhænger naturligvis i høj grad af, hvor stort dit hus er, og hvilken varmekilde I benytter jer af. Tager man udgangspunkt i en ejendom fra 60’erne, som opvarmes med naturgas, og hvor vinduerne udskiftes med A-mærkede vinduer, vil besparelsen lyder på cirka 3.000 kroner om året.

Desuden vil nye vinduer også resultere i et markant bedre indeklima, ligesom det også kan være med til at øge husets værdi i betydeligt omfang.

Forbedret isolering

Det kan næppe komme som nogen overraskelse, at isolering af din ejendom er helt afgørende for, hvor energivenlig ejendommen er. Huse af ældre dato er særligt aktuelle i forhold til denne forbedring, da varmen ofte fiser ud af sprækker og op under loftet. Det koster for det første mange penge, men det er heller ikke godt for miljøet at ”fyre for gråspurvene”.

Har dit hus en ydervæg med hulmur, vil den ofte være isoleret med for eksempel flamingo og mineraluld, men i dag bliver disse materialer suppleret med mere miljøvenlige alternativer. Derfor kan det også være en god idé at få gennemgået din ydervæg for at se, om ikke en yderligere hulmursisolering vil give mening. Besparelsen vil her i så fald lyde på cirka 5.000 kroner om året.

Derudover kan det også være en god idé at gå husets konstruktioner igennem, herunder tagkonstruktion, loft og gulv. Ifølge Energistyrelsen vil et eventuelt varmetab i en ejendom nemlig i vidt omfang ske op gennem taget, og her kan en efterisolering være en fornuftig investering

Jordvarme

Og endelig kan et jordvarmeanlæg være en virkelig god investering – det gælder særligt, hvis du har en stor grund og et stort forbrug. Her kan du skære helt op til 50 % af din varmeregning ved at bruge et jordvarmeanlæg i stedet. Her opvarmes både dit brugsvand og din bolig med varmen fra jorden, og der kan være mange penge at spare.

På nettet kan du se pris på jordvarmeanlæg og få svar på, om din jord og bolig er egnet til brug af jordvarme. Da det typisk vil kræve en relativt stor grund, idet jordslangerne optager en del plads, kan det være en fordel at få inspiceret din bolig og din grund på forhånd, inden du tager en beslutning.