De fleste er efterhånden med på de basale principper, når det kommer til klimaforandringerne, og hvad der forårsager dem. Derfor ved vi også godt, at de ændringer vi ser i dyrs og naturens adfærd i forholdsvist vid udstrækning skyldes vores adfærd. 

Rigtig mange videnskabelige studier peger i hvert fald på, at vores afbrænding af de såkaldte fossile brændstoffer udleder gasser, der i interaktion med atmosfæren forårsager en opvarmning af kloden og dermed ændret adfærd fra dyr såvel som for resten af kloden. Videnskaben bag er naturligvis betragteligt mere kompliceret end dette, men konklusionen er nu alligevel, at hvis vi stadig ønsker en klode til vores børnebørn og oldebørn, må vi ændre vores adfærd.

Varmepumpe

Start i hjemmet

Hvor skal man starte? Skal man for eksempel til at starte med at cykle på arbejde eller stoppe med at spise kød? Begge ting kan såmænd være ganske fornuftige beslutninger, men hvis man endnu ikke føler, at man er klar til den slags, kan man i stedet prøve at starte i sit eget hjem. 

Der bruger man nemlig også rigtig meget energi, og derfor brænder vi indirekte rigtig mange fossile brændstoffer af. 

Det gør sig særligt gældende, når vi skal have opvarmet vores hjem. Nogle bruger fyr, som de dagligt fodrer med træpiller eller olie, andre har fjernvarme fra varmeværket, der sandsynligvis er fyres med kul. Sådan behøver det dog ikke at være 

Du kan for eksempel anskaffe dig en varmepumpe, som muligvis er den mest klimavenlige varmekilde, der findes. Det er nemlig bare en pumpe, der bruger den naturlige varme fra jord, vand eller luft udenfor til at opvarme dit hus.

 havearbejde

Kom ud

Selvom man har varmepumpe, kan det dog alligevel godt svare sig at begrænse sit forbrug af vand, varme og strøm så meget som muligt for derved at formindske den mængde fossile brændstoffer, der bliver afbrændt i ens navn. 

Den nemmeste måde at gøre det, er ved at forlade sofaen og komme udendørs. Man behøver nemlig ikke at komme længere end til haven for både at formindske sit forbrug og få alle de helbredsmæssige fordele ved at komme ud. Så kan du jo med fordele begynde at pynte på haven, plante en hæk, et par blomster og måske en køkkenhave. Det kan også være, at du har brug for en sport såsom roning for at have en grund til at komme ud. Du kan trods alt altid holde det ved lige over vinteren på en romaskine, hvis det skulle blive nødvendigt.