Det er godt for miljøet at vælge de bæredygtige energiløsninger i dagligdagen. Der er dog også andre løsningerne er gode for, og det er dig selv og din pengepung. Det vil nemlig betyde besparelsen der kan mærkes at gå med de energirigtige tiltag – netop fordi de er energibesparende. Hvis bæredygtige energitiltag indtænkes i din bolig og i din dagligdag, vil der være mange penge at spare både nu og på sigt. Nedenfor kan du læse mere om hvilke konkrete tiltag der giver gevinst, samt hvor besparelsen findes og hvor hurtigt den mærkes. 

Elpære

Energioptimering i din bolig 

De bæredygtige løsninger kan indtænkes i en løbende renovering af din bolig. Det kan fx være når der alligevel skal skiftes vinduer i huset, når der skal lægges nyt gulv eller når varmekilden skal fornyes. Der er mange steder at tage fat og det er blot med at undersøge, hvor hvilken løsning der er den mest energibesparende når der skal skiftes. Det er klart at jo flere energiløsninger der indtænkes, jo flere penge kan du spare. Læs mere om hvordan du opnår besparelser ved at klikke her

Her findes besparelsen 

Besparelser på energiløsninger er en besparelse på de løbende udgifter og regninger der kommer. Vælger i fx at skifte varmekilde til lavenergiløsninger, vil du kunne spare penge på varmeregningen. Solceller på taget vil kunne mærkes på elregningen m.m. Det er netop derfor at det også kan betale sig at skifte til bedre og tættere vinduer eller isolere vægge, loft og gulve bedre – da det vil betyde et mindre forbrug af energi og dermed en besparelse. 

Foruden de løbende fremtidige besparelser på omlægninger er der penge at spare på selve investeringen i energiforbedringerne i din bolig. Der er nemlig mulighed for både håndværkerfradrag til arbejdsløn ved installation samt energitilskud fra staten, når du dokumenterer at din investering er mere energibesparende end den foregående. 

Solceller

En langsigtet investering  

Når du skifter til en energirigtig løsning, vil der ofte være tale om en forholdsvis dyr investering, som muligvis koster mere end de konventionelle løsninger. Grundet de besparelser du får løbende, vil investeringen på sigt kunne betale sig selv hjem og dermed give et afkast. På denne måde vil en omlægning til de mere bæredygtige løsninger betyde flere penge mellem hænderne hver måned og på budgettet. Nok er der tale om en langsigtet investering, men besparelserne vil kunne mærkes med det samme og kan komme hele husholdningen til gode.