Der skal passes godt på vores klima og miljø

 

Det er vigtigt, at vi passer på vores miljø og klima, da det danner baggrund for at vi kan bo på jorden. I de seneste par år har der været meget fokus på at passe på naturen og mindske årsagerne til at miljøet og klimaet får det værre. Der er nødt til at være nogle bestemte miljø- og klimakrav, da dette er nødvendigt hvis både dyr og mennesker skal benyttes mod bl.a. forurening. Man arbejder på at mindske udledningen af bl.a. energieffektivitet, kvælstofoxider og svovl, da disse ting er noget af det, som skader naturen mest. Der bliver hele tiden udarbejdet nye teknologier således, at vi får beskyttet vores miljø og klima så godt som muligt.

Hvad der arbejdes på i øjeblikket:

På nuværende tidspunkt er Danmark i gang med at indgå et samarbejde med andre lande for at mindske udledningen af forskellige gasser. EU er i gang med at finde ud af hvordan man kan mindske udledningen af CO2 således, at det fremtidige forbrug kan mindskes på verdensplan. Både skibe og køretøjer er en stor belastning for miljøet, fordi disse midler netop er med til CO2 udledningen. Der skal især arbejdes på hvordan man kan få skibene til at udlede mindre CO2. Man skal f.eks. lave om på kontrollen således, at man får tjekket op på om skibene fungerer optimalt. Der arbejdes på at lave nye regler indenfor energieffektiviteten således, at udledningen bliver mindre.

 

Et andet problem med skibe er, at deres brændstof indeholder et højt indhold af svovl, som er skadeligt for klimaet. Der arbejdes på at finde på et alternativ, så der ikke bliver undladt så meget svovl. For meget svovl i naturen kan være med til at danne syreregn, hvilket heller ikke er gavnligt for vores miljø. Man vil gerne kunne finde på en anden kombination i forbindelse med indholdet af brændstof. Nogle steder er man begyndt at indføre batteridrevet skibe i stedet, da svovlen blive undladt. Dette er forsat en teknologi man skal arbejde videre på, da det ikke er noget som bare sker fra den ene dag til den anden. Naturen er smuk og vi er nødt til at passe på den.

Hvad du selv kan gøre:

Da den globale opvarmning hele tiden ændrer sig i form af at vandstanden i havene stiger, temperatuen bliver højere, isen smelter og isbjørnene kommer til at mangle is og dermed levesteder, så er der enkelte ting man kan gøre i dagligdagen for at hjælpe naturen. Det er en god ide, at man f.eks. begynder at tænke over genbrug. Det vil sige, at man er bevidst om at smide affald, batterier og lignende det rigtig sted hen. Hvis du er begyndt at sortere ud i dine ting, så kan det være en god ide at sælge det videre i stedet for blot at kassere det. På denne måde går tingene videre og andre får gavn af det.

 

Man kan samtidig tage kortere varme bade for ikke at belaste miljøet yderligere. Man bør også holde øje med omgivelserne man befinder sig i. Har nogen smidt skrald på jorden gælder det om at samle det op, da det tager lang tid for miljøet at bearbejde det. Hvis du går ind for at hjælpe miljøet, så gælder det om at reklamere med det. Der findes symboler, som viser at man skal beskytte miljøet.