Vi skal passe på vores klima, det kan vi alle blive enige om. Der er mange måder, hvorpå vi kan gøre en forskel uden nødvendigvis at skulle ændre vores livsstil. En af måderne er, at vi ved vores valg af elleverandør kan bidrage til udbygningen af vedvarende energikilder.   

Vores samlede strømforbrug globalt set bidrager til store udledninger af CO2. Derfor er det vigtigt, at vi på verdensplan fortsat omstiller vores elproduktion, så den bliver bæredygtig.

Marker med solcelleanlæg

Verdens strømforbrug er stigende

Verdens samlede strømforbrug er stigende. Det skyldes primært den globale befolkningstilvækst og den økonomiske vækst, som betyder øget produktion. Når vi forbruger mere strøm, er det af stor betydning, hvordan strømmen bliver produceret. 

Nogle af de store strømforbrugere er de mange computere, der udregner bitcoin. Bitcoin var den første kryptovaluta, der blev opfundet. Du kan læse mere om bitcoin ved at klikke her. Efter bitcoin er der kommet mange andre kryptovalutaer.

I det hele taget bruger de mange servere, der gemmer vores data, rigtig meget strøm. Vi tænker som regel ikke over, at det f.eks. bruger strøm at gemme de mails, vi har liggende i vores indbakke. 

Vi kan omstille til bæredygtig strøm

Vindmøller, der er placeret på de bedste steder ude på havet, kan producere mere strøm end verdens samlede strømforbrug. Det vil sige, at det er muligt på verdensplan at omstille til vores strømforsyning, så den bliver bæredygtig. 

For at man kan kalde strøm for bæredygtig, skal energikilden være vedvarende og stabil. Det betyder, at det skal være en energikilde, der ikke kan bruges op, og som vi altid har adgang til. Herudover skal der være en god balance i, hvor meget energi det kræver at udvinde energien, så det ikke forurener eller bliver for dyrt. 

Solceller og vindmøller er gode kilder til bæredygtig strøm. Mere end 40% af Danmarks samlede strøm kommer allerede fra vindenergi. Vindmøller, der opstilles ude på havet, er særligt effektive, fordi det blæser mere ude på vandet. Der har i de senere år været et øget marked for havvindmøller, og den tendens ser ud til at være stigende. Dette gælder ikke kun i Danmark, men også på verdensplan. 

Elpære med grøn energi

Sådan bidrager du til mere grøn strøm

Mange elleverandører sælger bæredygtig strøm. For at være en bæredygtig elleverandør er det ikke nok, at strømmen kommer fra vedvarende og bæredygtige energikilder. Selvom strømmen kommer fra vindmøller, er den først bæredygtig, når elleverandøren også investerer i opførelsen af nye vindmøller, solceller eller andre bæredygtige energikilder.

Når du køber strøm fra en bæredygtig elleverandør betyder det ikke, at den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, er 100% grøn. Strømmen fra de forskellige energikilder er samlet i vores elnet, og de kan ikke lige skilles fra hinanden. 

Når du vælger en bæredygtig elleverandør, er du med til at udbygge kapaciteten af vores vedvarende energi, og dermed bidrager du til, at strømmen i vores elnet bliver mere grøn.